Zaproszenie do udziału w projekcie „Lepsza przyszłość”

Szanowne Panie. Polskie Centrum Edukacji uruchomiło projekt kierowany do 72 pozostających bez pracy kobiet z województwa lubuskiego (w tym z niepełnosprawnością) i ma na celu poprawę zdolności do zatrudnienia uczestniczek oraz ich włączenie społeczne.

WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE UCZESTNICZEK PROJEKTU:
1) zamieszkanie na terenie woj. lubuskiego
2) wiek powyżej 18. roku życia
3) status osoby pozostającej bez pracy:
a) status osoby zarejestrowanej jako bezrobotna – 20 kobiet,
b) status osoby długotrwale bezrobotnej
(zarejestrowanie min. 12 m-cy w ciągu ostatnich 2 lat) – min 51 kobiet,
c) lub status osoby biernej zawodowo posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności
– min. 1 kobieta.

 KAŻDA Z UCZESTNICZEK MOŻE SKORZYSTAĆ Z:

· doradztwa zawodowego, psychologicznego,
· szkoleń interpersonalnych,
· szkoleń zawodowych i staży dostosowanych do indywidualnych predyspozycji uczestników.

Projekt „Lepsza przyszłość” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działanie 7.3 „Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty”.

Szczegółowe informacje na stronach Urzędu (link).

Dodaj komentarz