Harmonogram naboru wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego.

Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje, iż został przyjęty harmonogram naboru „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w roku 2019.

Dokument stanowiący harmonogram naboru znajduje się również na naszej stronie w zakładce DO POBRANIA (link).

Jest to planowany harmonogram, który może ulec zmianom, w zależności od możliwości finansowych i zapotrzebowania wśród uczestników projektu.

Dodaj komentarz