Lubuskie Forum 2018 – Europejskich Regionach Gospodarki Społecznej

Zapraszamy do udziału w Lubuskim Forum  Europejskie Regiony Gospodarki Społecznej!

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy wszystkich zainteresowanych! 

W szczególności przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, instytucji wspierających sektor ekonomii społecznej, administracji rządowej, samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, przedstawicieli nauki, a także biznesu.

1 komentarz do “Lubuskie Forum 2018 – Europejskich Regionach Gospodarki Społecznej”

Dodaj komentarz