II edycja programu „Dzwonek na Obiad”

Ruszyła piąta edycja programu „Dzwonek na obiad”.Organizatorem programu jest Fundacja „Być Bardziej”. Nabór wniosków w programie trwa do 5 października. Rodzice uczniów z rodzin najbardziej potrzebujących mogą ubiegać się o sfinansowanie szkolnych obiadów. Decyzja o przyznaniu stypendium: informacja zwrotna ze strony Fundacji Być Bardziej o decyzji w sprawie przyznania stypendium obiadowego zostanie przekazana w formie e-maila na adres wskazany we wniosku w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku tradycyjną pocztą.

Dodaj komentarz