Konkurs MON: 11 listopada – Niepodległa

Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. 11 listopada – Niepodległa. Termin składania ofert mija 10 września 2018.

Dodaj komentarz