Konkursu poezji MEN: „Myśmy wciąż do Niepodległej szli..”

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego obejmującego zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu poezji: „Myśmy wciąż do Niepodległej szli..” oraz quizu wiedzy o Niepodległej. Oferty realizacji zadania mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej oferty wnioskodawcy, który zorganizuje i przeprowadzi konkurs poezji „Myśmy wciąż do Niepodległej szli..” oraz quiz wiedzy o Niepodległej. Termin składania wniosków mija 28 sierpnia 2018 r. natomiast termin realizacji zadania to 31 grudnia 2018 r.

Dodaj komentarz