Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu

Rozporządzenie określa wzór wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek, o których mowa w art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, oraz tryb dokonywania zwrotu tych składek. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik:

 

Dodaj komentarz