Spotkanie informacyjne na temat stosowania zamówień społecznie odpowiedzialnych przez jednostki samorządu terytorialnego

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza na spotkanie informacyjne na temat stosowania zamówień społecznie odpowiedzialnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Spotkanie poprowadzi adwokat Magdalena Falkowska, specjalista do spraw zamówień publicznych i funduszy europejskich, wykładowca podyplomowych studiów zamówień publicznych na wielu renomowanych uczelniach m.in. Uniwersytecie Warszawskim czy SGGW.

Termin: 29 czerwca 2018 r., godz. 10:00 (planowany czas spotkania – 5 godzin dydaktycznych).

Miejsce: Sala Sesyjna Starostwa Powiatowego we Wschowie, Plac Kosynierów 1c.

Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Szczególnie zachęcamy do udziału osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Program spotkania będzie obejmował m.in.:

  •  podstawy prawne stosowania klauzul społecznych oraz aspektów społecznych w zamówienia publicznych,
  •  przykłady dobrych praktyk, w szczególności stosowanie aspektów społecznych w zamówieniach o wartości do 30 tys. oraz czterech głównych klauzul: zastrzeżonej, usługowej, pracowniczej i zatrudnieniowej,
  • korzyści płynące ze stosowania zamówień społecznie odpowiedzialnych przez jednostki samorządu terytorialnego,
  •  obligatoryjność/dowolność stosowania aspektów społecznych,
  •   sankcje wobec wykonawców z tytułu nieprawidłowej realizacji klauzul społecznych.

Spotkanie informacyjne organizowane jest w ramach projektu pn.  „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanego ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Zgłoszenia na spotkanie prosimy kierować na załączonym formularzu na  adres mailowy: d.kolkowska@rops.lubuskie.pl lub poprzez formularz elektroniczny na stronie internetowej es.lubuskie.pl/pl/Zglos-sie

W razie pytań prosimy o kontakt z Dorotą Kołkowską, mail: d.kolkowska@rops.lubuskie.pl bądź  telefonicznie 68 323 19 26.

Załączniki:

 

Dodaj komentarz