Wyniki konkursu na realizację mini pakietów

 

Organizacje z powiatów gorzowskiego, strzelecko-drezdeneckiego, świebodzińskiego, międzyrzeckiego, których wnioski otrzymały dofinansowanie zapraszamy na podpisanie umowy w dniu 15 czerwca 2018 r. o godzinie 11:00 do siedziby LOWES w Gorzowie Wlkp przy ul. Przemysłowej 53

Organizacje z powiatów nowosolskiego, żagańskiego, Wschowy, Rzepina i Łęknicy, których wnioski otrzymały dofinansowanie zapraszamy na podpisanie umowy w dniu 18 czerwca 2018 r. o godzinie 11:00 do siedziby Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie w Iłowej przy ul. Żeromskiego 25.

Ponadto przypominamy o obowiązku wynikającym z umowy o dofinansowanie, a mianowicie: Wszelkie materiały informacyjne i publikacje, wydane w ramach Projektu powinny zawierać informację: „Dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Materiały te powinny być również opatrzone odpowiednimi logotypami – w załączeniu.

Prosimy aby na podpisanie umów przyjechały osoby reprezentujące organizacje zgodnie z wpisem do KRS.

Prosimy również o zabranie pieczątek firmowych.

WYNIKI KONKURSU 

Załączniki:

Dodaj komentarz