W Kamieniu Wielkim otwarto drugi w województwie ZAZ dla niepełnosprawnych.

Poniedziałek 23 kwietnia to ważny dzień dla ekonomii społecznej województwa lubuskiego. W Kamieniu Wielkim otwarto drugi w województwie zakład aktywności zawodowej dla niepełnosprawnych. Zatrudnienie w nim znalazło 21 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz przewlekle chore psychicznie, w tym także Mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim. Rehabilitacja zawodowa będzie polegała na przygotowaniu osób niepełnosprawnych do wykonywania pracy w pralni na stanowiskach produkcyjnych, a następnie zatrudnieniu tych osób przy wykonywaniu pracy w pralni. Osoby niepełnosprawne uzyskają możliwość poznania pracy na różnych stanowiskach (pralnia, magiel, suszenie), oraz obsługi nowoczesnych urządzeń pralniczych. Razem zatrudnienie w Zakładzie podejmie 28 osób. Obok pracy i możliwości samodzielnego uzyskiwania wynagrodzenia osoby niepełnosprawne zatrudnione w Zakładzie korzystać będą z rehabilitacji społecznej w formach terapeutycznych, dostosowanych do specyfiki niepełnosprawności intelektualnej, czy też choroby psychicznej. Rehabilitacja w tej postaci będzie miała na celu przywrócenie zdolności do wykonywania ról społecznych i systematyczne zwiększenie stopnia samodzielności w wykonywaniu tych ról. Przewidziano także stałe wsparcie psychologa, trenera pracy, doradcy zawodowego oraz uczestnictwo w zajęciach rehabilitacji leczniczej w zakresie kinezyterapii i fizykoterapii. Zakład prowadzi Fundacja Stephanus ze Szczecina, która na jego potrzeby wyremontowała i przystosowała duży budynek gospodarczy, stojący na działce przy Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim. Zgodnie z umową z powiatem gorzowskim przez 30 lat obiekt będzie użytkowany przez fundację. Wartą ponad 4 mln zł inwestycję fundacja przeprowadziła przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Starania o dofinansowanie trwały kilka lat. PFRON dołożył około połowy potrzebnych pieniędzy.

Dodaj komentarz