Zakup samochodu – rozstrzygnięcie

Szanowni Państwo,

W związku z otrzymaniem ofert dot. zapytania ofertowego z dnia 01.02.2017 roku ? zakup samochodu w ramach projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, współfinansowanego z  Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, informuję , iż otrzymano jedną ofertę od firmy Auto Handel Centrum Krotowski ? Cichy  Sp. J.  ul. Skórzewska 8 62-081 Wysogotowo Autoryzowany Dealer i Serwis Volkswagen ul. Struga 1a 70-784 Szczecin. .

W związku z powyższym, iż firma która złożyła ofertę jako jedyna spełnia wymagania  dokonaliśmy wyboru oferty  wykonawcy Auto Handel Centrum Krotowski – Cichy  Sp. J.  ul. Skórzewska 8 62-081 Wysogotowo Autoryzowany Dealer i Serwis Volkswagen ul. Struga 1a 70-784 Szczecin

Dodaj komentarz