Konkurs 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, Program OperacyjnyWiedza Edukacja Rozwój

Konkurs służy wyłonieniu dwóch projektów, których celem będzie dostosowanie idei franczyzy do zasad ekonomii społecznej.

Efektem projektu będzie powstanie dwóch systemów franczyzy społecznej, opartych na franczyzie biznesowej, z powodzeniem funkcjonującej na terenie Polski.

W ramach utworzonych systemów franczyzodawcami i franczyzobiorcami są podmioty ekonomii społecznej. System franczyzowy jest systemem sprzedaży towarów, usług lub technologii, który jest oparty na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami: franczyzodawcą i jego indywidualnymi franczyzobiorcami.

Liderem partnerstwa (Wnioskodawcą), zgodnie z kryterium dostępu muszą być podmioty ekonomii społecznej.

Szczegółowe informacje na temat konkursu w linku poniżej:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/29-rozwoj-ekonomii-spolecznej-4/

Dodaj komentarz