Konkurs ofert – dowożenie osób niepełnosprawnych

Prezydent Miasta Gorzowa ogłosił otwarty konkurs ofert z zakresu zadań
działalności organizacji pozarządowych. Celem konkursu jest powierzenie realizacji
zadania dowożenia uprawnionych uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie
miasta Gorzowa do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Gorzowie, mieszczącego się przy ul. Walczaka 1a, celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w 2017 roku.
Na realizację wyżej wymienionego zadania w roku 2017 planuje się przeznaczyć
kwotę 47 574 zł.
Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.,
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp., w kopertach osobiście lub drogą pocztową
w terminie do 21 lutego 2017 r. (decyduje data wpływu).

konkurs ofert – dowożenie osób niepełnosprawnych

 

Dodaj komentarz