Konkurs Ministerstwa Sportu i Turystyki: „Sport Wszystkich Dzieci”

Minister Sportu i Turystyki ogłosił program „Sport Wszystkich Dzieci” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Najbliższy termin składania ofert mija 13 lutego 2017 r.

Program „Sport Wszystkich Dzieci” ze względu na swoją specyfikę adresowany jest do uczniów szkół różnych szczebli edukacyjnych, a w szczególności do uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie całego kraju, jak również do klubów i organizacji sportowych.
Program skierowany jest do podmiotów – osób prawnych niebędących jednostkami
sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym:
1) zadanie „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży”
adresowane jest do podmiotów, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności do polskich związków sportowych, podmiotów ponadregionalnych i ogólnopolskich – do dnia 20.02.2017 r.;
2) zadanie „Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży
realizowanych przez polskie związki sportowe” adresowane jest do polskich związków
sportowych – do dnia 13.02.2017 r.

Konkurs Ministerstwa Sportu i Turystyki Sport Wszystkich Dzieci

Dodaj komentarz