Broker edukacyjny, terapeuta – rozstrzygnięcie zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo,

W związku z otrzymaniem ofert dot. zapytania ofertowego z dnia 20.06.2016 roku ? broker edukacyjny, terapeuta, w ramach projektu ?Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej? Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, współfinansowanego z  Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, informuję , iż otrzymano jedną ofertę od firmy Centrum Terapii Uzależnień i Psychoedukacji s.c., ul. Sczanieckiej 33/4, Gorzów Wlkp. 66-400. W związku z powyższym, iż Centrum Terapii Uzależnień i Psychoedukacji s.c. spełnia wymagania i dokonaliśmy wyboru oferty  wykonawcy Centrum Terapii Uzależnień i Psychoedukacji s.c., ul. Sczanieckiej 33/4, Gorzów Wlkp. 66-400.

Dodaj komentarz