Zapytanie Ofertowe – rozstrzygnięcie

Gorzów Wielkopolski, 28.06.2016.

Szanowni Państwo,

W związku z otrzymaniem ofert dot. zapytania ofertowego z dnia 20.06.2016 roku ? tutor, w ramach projektu ?Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej? Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, współfinansowanego z  Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, informuję , iż otrzymano cztery oferty od:

– Damian Kadłubiski,

– Małgorzata Sendecka,

– Joanna Szymańska,

– Mariusz Leszczyński

W związku z powyższym, iż wszystkie osoby spełniają wymagania i dokonaliśmy wyboru ich ofert w następujących obszarach:

  Obszar Liczba godzin
1 Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego. Małgorzata Sendecka
2 Współpraca z podmiotami ekonomii społecznej w obszarze partnerstw zadaniowych. Damian Kadłubiski
3 Współpraca z instytucjami działającymi w sferze reintegracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Joanna Szymańska
4 Współpraca z podmiotami ekonomii społecznej na obszarach wiejskich oraz Lokalnymi Grupami Działania. Mariusz Leszczyński

 

 

Dodaj komentarz