Zapytanie ofertowe – rozstrzygnięcie

Szanowni Państwo,

W związku z otrzymaniem ofert dot. zapytania ofertowego z dnia 06.06.2016 roku ? warsztaty, w ramach projektu ?Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej? Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, współfinansowanego z  Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, informuję , iż otrzymano jedną ofertę od Spółdzielni socjalnej ?Odkrywamy lubuskie?, ul. Spichrzowa 4a, Gorzów Wlkp. 66-400.
W związku z powyższym, iż Spółdzielnia socjalna ?Odkrywamy lubuskie? spełnia wymagania, dokonaliśmy wyboru oferty  wykonawcy – Spółdzielni socjalnej ?Odkrywamy lubuskie?, ul. Spichrzowa 4a, Gorzów Wlkp. 66-400.

Dodaj komentarz