WŁASNA FIRMA – START DLA MŁODYCH

WŁASNA FIRMA – START DLA MŁODYCH

RUSZAMY Z KOLEJNYM PROJEKTEM SKIEROWANYM DO LUDZI MŁODYCH, ZMIESZKUJĄCYCH WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE, CHCĄCYCH ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZĄ.
Masz szansę otrzymać bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 23 050,00 zł.
Nasze Stowarzyszenie LGD Między Odrą a Bobrem wspólnie z LGD Zielone Światło realizuje projekt pt. Własna firma – start dla młodych – w ramach Osi Priorytetowej: I Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 1.2 Wsparcie dla osób młodych na regionalnym rynku pracy, poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.
Cel główny projektu: celem projektu „Własna firma – start dla młodych” jest wzrost aktywności zawodowej 70 mieszkańców województwa lubuskiego, poprzez udzielenie pomocy tj. bezzwrotnej dotacji na utworzenie przedsiębiorstwa, własnej firmy oraz wzięcie udziału w szkoleniach umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także możliwość skorzystania z doradztwa zawodowego. Udział w projekcie daje także możliwość uzyskania wsparcia pomostowego przez okres 6- ciu miesięcy.
Do kogo jest skierowany nasz projekt – grupa docelowa.
Stowarzyszenie LGD Między Odrą a Bobrem wraz z partnerem projektu LGD Zielone Światło planuje objąć wsparciem:
70 osób (w tym 40 kobiet), mieszkańców województwa lubuskiego, biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w wieku 18-29 lat, uczestnikiem projektu może zostać osoba, która była zatrudniona na umowę o pracę lub umowę cywilno –prawną i utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19 – i do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie pozostają poza rynkiem pracy.
Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnościami ten projekt jest także dla Ciebie. A może znasz osobę z niepełnosprawnością ? Jeśli tak, powiedz Jej o naszym projekcie.
Co zyskasz dzięki udziałowi w projekcie:

 • szkolenie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej;
 • podstawowe materiały szkoleniowe;
 • zwrot kosztów dojazdu;
 • w trakcie szkolenia poczęstunek kawowy oraz obiad;
 • jednorazowa dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 70 osób w kwocie do 23 050,00 zł na 1 – go uczestnika projektu;
 • wsparcie pomostowe do 6 miesięcy dla 70 osób w kwocie do 1 700,00 zł/1 os./1-m-c.
  Kontakt biuro projektu:
  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem, ul. Lipowa 1, 66-003 Zabór, tel. 68 3201355, 603 505 517
  Lokalna Grupa Działania Zielone Światło, ul. Piastów 10 B, 66-600 Krosno Odrzańskie, tel. 530 310 888.
  Adres e-mailowy na potrzeby projektu: startdlamlodych.lgd@gmail.com
http://www.miedzyodraabobrem.pl/art,680,wlasna-firma-start-dla-mlodych.html

Dodaj komentarz