Rusza czwarta edycja konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Rusza czwarta edycja konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Do 16 czerwca podmioty ekonomii społecznej mogą zgłaszać się do udziału w konkursie Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Minister rodziny i polityki społecznej wyróżni również samorządy działające na rzecz budowania silnych społeczności lokalnych.
Ekonomia społęczna – Znaki Jakości
To już czwarta edycja konkursu adresowanego do podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego. Wyróżnionym podmiotom przyznawany jest certyfikat, który stanowi potwierdzenie wysokiej jakości i konkurencyjności oferowanych produktów i usług oraz jest dowodem na społeczny charakter prowadzonej działalności. Z kolei samorządy – gminy i powiaty – nagradzane zostają za wykorzystanie potencjału ekonomii społecznej w rozwiązywaniu problemów lokalnej społeczności oraz propagowanie idei spójności i solidarności społecznej.
Nagradzane podmioty ekonomii społecznej nie koncentrują się na osiąganiu zysków, ale na zaspokajaniu potrzeb konkretnych adresatów swoich działań. Jednocześnie większość tych podmiotów działa lokalnie, bazując na zasobach społeczności lokalnej i nastawiona jest na zaspakajanie jej potrzeb – mówi Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.
W tegorocznej edycji konkursu certyfikaty i statuetki przyznawane będą w pięciu kategoriach:
Kategoria I. Debiut roku
Kategoria II. Najlepszy pracodawca
Kategoria III. Sukces rynkowy
Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS
Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd
Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody – pakiety wsparcia doradczo-szkoleniowego, filmy promocyjne, nagrody rzeczowe oraz finansowe. Każdy podmiot certyfikowany może uzyskać pakiety wsparcia doradczo – szkoleniowego oraz nagrody rzeczowe.
Żeby zgłosić się do konkursu należy wypełnić dedykowany formularz na stronie www.znakjakosci.mrips.gov.pl w terminie do 16 czerwca 2021 roku. Wsparcie w dopełnieniu formalności związanych z udziałem w naborze można otrzymać pod numerem infolinii podanym w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie konkursu oraz w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej. Konkurs odbywa się w ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.gov.pl/web/rodzina/certyfikaty-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej-rusza-czwarta-edycja-konkursu-znak-jakosci-ekonomii-spolecznej-i-solidarnej?fbclid=IwAR25GHMCNO1BZSgQLkQdfVGyY5vbr9kgc-ujcRiF5EJwl0OCdH1My0oR5QU

Dodaj komentarz