Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ogłasza
dnia 05 grudnia 2019 r.otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania
z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

I. Rodzaj zadania Zapewnienie usługi asystenta osobistego dla osób z niepełnosprawnością II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

  1. Na realizację zadania w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 878 000,00 zł, w tym:
  • maksymalnie 864 000,00 zł – w kategorii koszt usług godzin asystenckich;
  • maksymalnie 14 000,00 zł – w kategorii koszt zakupu biletów komunikacji publicznej dla asystenta oraz ubezpieczenia asystenta.

      2. Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można realizować mniejszym kosztem.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz