Targi Ekonomii Społecznej w Nowej Soli

1 czerwca w Nowej Soli we współpracy ze spółdzielnią socjalną „Nasz Sukces” organizowaliśmy Targi Ekonomii Społecznej. Nie brakowało dobrej zabawy, animacji dla dzieci i dorosłych, był teatr, orkiestra, stoiska z rękodziełem, balony, wata cukrowa oraz wyśmienite jedzenie. Pogoda była cudowna, atmosfera jeszcze lepsza to był naprawdę udany dzień!

Więcej zdjęć znajduje się w galerii.

Early Warning – projekt wspierający dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP)

Cele projektu Early Warning:

O wsparcie w ramach Projektu mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy (MŚP) działający na terenie Polski, którzy na skutek dynamiki rynku, oddziaływania różnych  czynników zewnętrznych lub wewnętrznych utracili sprawność prowadzenia biznesu lub, w opinii przedsiębiorcy, istnieje ryzyko spowolnienia rozwoju firmy w przyszłości.

Skupieni w ramach projektu Early Warning konsultanci, mentorzy oraz doradcy restrukturyzacyjni, w bezpośrednim kontakcie pomagają przedsiębiorcom przejść przez sytuację kryzysową, ryzyko porażki i jej konsekwencje, wspólnie wypracowywać niezbędne zmiany, wskazać najlepsze rozwiązania.

Więcej informacji kliknij tutaj

Konkurs dotacyjny “Młodzi niepełnosprawni-sprawni z Fundacją PZU”


Konkurs „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU”, którego celem jest zwiększenie samodzielności, sprawności fizycznej i psychicznej oraz aktywności społecznej osób niepełnosprawnych – dzieci, młodzieży i dorosłych) –  Termin składania Wniosków przez Wnioskodawców upływa 14.06.2019 r

W konkursie mogą brać udział: fundacje , stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe. Warunkiem ubiegania się o Dotację jest posiadanie przez Wnioskodawcę osobowości prawnej.

Więcej informacji o konkursie kliknij tutaj