Konkurs dotacyjny „Młodzi niepełnosprawni-sprawni z Fundacją PZU”


Konkurs „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU”, którego celem jest zwiększenie samodzielności, sprawności fizycznej i psychicznej oraz aktywności społecznej osób niepełnosprawnych – dzieci, młodzieży i dorosłych) – n Termin składania Wniosków przez Wnioskodawców upływa 14.06.2019 r

W konkursie mogą brać udział: fundacje , stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe. Warunkiem ubiegania się o Dotację jest posiadanie przez Wnioskodawcę osobowości prawnej.

Więcej informacji o konkursie kliknij tutaj

Dodaj komentarz