Jak wysłać do KRS elektronicznie podpisane sprawozdanie finansowe NGO z działalnością gospodarczą?


Organizacja pozarządowa z działalnością gospodarczą ma obowiązek sporządzenia, zatwierdzenia i przesłania do Krajowego Rejestru Sądowego sprawozdania finansowego za miniony rok obrotowy. W 2019 r. sprawozdania sporządza się, podpisuje i WYSYŁA ELEKTRONICZNIE. O sporządzaniu i podpisywaniu pisaliśmy już wcześniej. Dziś dalszy ciąg instrukcji. Tłumaczymy, jak zatwierdzić i jak ELEKTRONICZNIE ZŁOŻYĆ sprawozdanie finansowe do KRS.

Więcej informacji kliknij tutaj

Dodaj komentarz