Ogłoszenie o naborze „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

LOWES oraz Realizator Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie jako Partner projektu  zaprasza Uczestników  do składania „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego na utworzenie nowych stanowisk pracy w terminie od 15-04-2019 r do 25-04-2019 r”.

O przyznanie środków finansowych mogą ubiegać się tylko i wyłącznie:

  • Grupy inicjatywne osób fizycznych lub osób prawnych (tworzenie nowych miejsc pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych),
  • , wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów
    w przedsiębiorstwa społeczne (tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej przekształcanych w przedsiębiorstwa społeczne),
  • Przedsiębiorstwa społeczne (tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych),

uczestniczące w projekcie „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Szczegóły w załączniku:

Ogłoszenie – Nabór wniosków LOWES nabór II


Dodaj komentarz