Konkurs ofert Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pod nazwą „Wspólnie o Funduszach Europejskich”.

Konkurs ma na celu upowszechnianie wiedzy w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 (zwane dalej FE) w Polsce, wśród beneficjentów i potencjalnych beneficjentów środków pochodzących z FE. Przez działania informacyjno – promocyjne należy rozumieć proces komunikacji, na który składają się: promocja, informacja oraz edukacja.

W konkursie mogą wziąć udział władze miejskie, instytucje publiczne, partnerzy społeczno-gospodarczy, organizacje pozarządowe, w tym także Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) zarejestrowane w Krajowym Rejestrze KGW.

Oferty można składać w dwóch turach:

 I tura – termin do 15 kwietnia 2019 r.

II tura – termin od 3 czerwca do 24 czerwca 2019 r.

Szczegóły w poniższym linku : 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/wspolpraca-z-mediami-i-partnerami-spoleczno-gospodarczymi/rusza-konkurs-wspolnie-o-funduszach-europejskich/?fbclid=IwAR39azTdVntL3S29hT17wj9xbpKe7r-S29juqMCBjZIyVvb1d4KKX0dO94s

Dodaj komentarz