Spotkanie. Nowe projekty i pomysły

W środę 27 lutego w Świebodzinie odbyło się spotkanie, służące wypracowaniu wspólnych ścieżek w realizacji projektu p.n. Koordynacja procesu readaptacji społecznej i zawodowej osób opuszczających jednostki penitencjarne w województwie lubuskim. Projekt ma na celu przywrócenie na rynek pracy byłych więźniów, w tym pomoc przy adaptacji, wsparcie psychologów, szkolenia zawodowe i pomoc w najmie mieszkania.

Jak wiemy ekonomia społeczna to jeden ze sposobów określenia działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Dlatego też ważne jest wypracowanie wspólnej marki.

Dodaj komentarz