Nabór wniosków trwa! Poznaj zasady udzielania dotacji i ścieżkę w projekcie.

Nabór wniosków trwa! Dziękujemy za duże zainteresowanie. Poniżej przedstawiamy zasady udzielania dotacji i ścieżkę, jaką należy przejść w projekcie.

Dotacje udzielane są wyłącznie na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób:

  • Będących absolwentami centrum integracji społecznej (CIS), tj. osoby, które przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy uczestniczyły w zajęciach w centrum integracji społecznej i otrzymały zaświadczenie, osoba ta jest absolwentem centrum integracji społecznej przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia zajęć w centrum integracji społecznej;
  • Zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wyłączeniem osób niepełnoletnich;
  • Długotrwale bezrobotnych;
  • Ubogich pracujących;
  • Opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii;
  • Opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich.

Ścieżka w projekcie składa się z kilku etapów. W czasie – począwszy od rekrutacji i na złożeniu wniosku kończąc – czeka nas dużo przygotowań, szkoleń i doradztwa. Harmonogram ścieżki w projekcie znajdziecie Państwo tutaj (link).

LOWES będzie realizował projekt przez kolejne 4 lata, co oznacza że przez ten okres możecie liczyć na naszą pomoc.

 

Dodaj komentarz