Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (LOWES) zaprasza na bezpłatne seminarium sieciujące w Gorzowie Wielkopolskim.

 

Termin: 13 sierpień 2018 roku, godz. 14.00. 

Miejsce: POWOZOWNIA, ul. Teatralna 25C, Gorzów Wlkp.

Prowadząca: Jadwiga Olszowska – Urban

Zakres seminarium:

• Elementy życia organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej

• Działalność pożytku publicznego źródłem możliwości i aktywności dla organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej

• Nasze dobre praktyki z działalności lokalnych NGOs oraz podmiotów ekonomii społecznej – dzielimy się naszą wiedzą, doświadczeniem    i rozwiązaniami 

• Tworzymy Beczki Zasobów i Problemów:

a/ III sektora i organizacji pozarządowych 
b/ sektora ekonomii społecznej i podmiotów ekonomii społecznej 
– praca warsztatowa w grupach

Jak się zgłosić:

Formularze zgłoszeniowe do udziału w projekcie należy przesyłać do dnia 10.08.2018. e-mailem na adres: biuro@lowes.lubuskie.org.pl oraz dostarczyć w oryginale na seminarium. 

Organizator zapewnia poczęstunek dla uczestników oraz zwrot kosztów dojazdu spoza Gorzowa Wlkp. w wysokości nie większej niż koszt biletu komunikacji publicznej na danej trasie, na podstawie wypełnionego i dostarczonego na szkolenie Wniosku. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do wypełnienia w trakcie szkolenia listy obecności i innych dokumentów wskazanych przez organizatora szkolenia. W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania maksymalnie dwóch osób z danej instytucji.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z panią Katarzyną Miczał pod numerem telefonu 690 002 714

załączniki:

 

Dodaj komentarz