Tworzymy katalog promujący PES!!!

LOWES

Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w związku z tworzeniem katalogu promującego PES, zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do nadsyłania informacji na swój temat(krótkie info na temat swojej działalności, oferowanych usług oraz logiem i danymi teleadresowymi). Informacje można dostarczyć osobiście do siedziby LOWES ul. Przemysłowa 53 lub e-mailem na adres  biuro@lowes.lubuskie.org.pl  do 13.08 2018

Dodaj komentarz