LOWES: zapraszamy na wizyty studyjne w PES!!!

Mając na względzie chęć pokazania bogactwa podmiotów ekonomii społecznej działających w województwie wielkopolskim, Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (LOWES) zaprasza  na wizyt studyjne w lipcu (11, 18), jedną Poznaniu oraz jednej w Lesznie. Podczas każdej z wizyt planujemy pokazać Państwu minimum 4 podmioty (w tym 2 spółdzielnie socjalne), które wyróżnią się wśród innych konceptem i skutecznością działania. 

Zaproszenie jest skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, ops, wtz, przedsiębiorstw społecznych, zaz, cis itp. z terenu powiatów: gorzowskiego, strzelecko-drezdeneckiego, świebodzińskiego, międzyrzeckiego, żagańskiego, nowosolskiego oraz z terenu gmin: Wschowa, Rzepin i Łęknica.

Formularze zgłoszeniowe do udziału w projekcie należy przesyłać do dnia 06.07.2018. e-mailem na adres: biuro@lowes.lubuskie.org.pl

 

      WIZYTA STUDYJNA W DNIU – 11.07.2018 R. – RYDZYNA – KŁODA – LESZNO

Lp.

Godziny

W programie

1.

10.30 – 11.30

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rydzynie

WTZ w Rydzynie działa od kwietnia 1999 roku. początkowo przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym, a od października 2007 roku pod egidą  Stowarzyszenia „PRO – ACTIV” . Siedzibą WTZ są oficyny zamkowe wchodzące w skład malowniczego zespołu pałacowo – parkowego w Rydzynie. Warsztat jest placówką pobytu dziennego. Realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do optymalizacji ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika.

2.

11.30 – 11.45

Przejazd

3.

11.45 – 12.30

Spółdzielnia Socjalna Rydzynianka w Rydzynie

Rydzynianka utworzona została przez bezrobotne Panie w wieku 50+. Spółdzielnia prowadzi restaurację, zajmuje się też cateringiem, sprzedażą obiadów abonamentowych i dożywianiem szkół.

4.

12.30 – 13.30

obiad w Spółdzielni Socjalnej Rydzynianka

5.

13.30 – 13.45

Przejazd

6.

13.45 – 16.00

Spółdzielnia Socjalna Zielona Kłoda w Kłodzie

Zielona Kłoda – Spółdzielnia Socjalna powstała z inicjatywy Powiatu Leszczyńskiego oraz Stowarzyszenia „Pro-Activ”. Jest to najstarsza Spółdzielnia w subregionie leszczyńskim. Świadczy usługi remontowo-budowlane, zajmuje się także pielęgnacją terenów zielonych oraz usługami opiekuńczymi i transportowymi.

7.

16.00 – 16.15

Przejazd

8.

16.15 – 17.00

Spółdzielnia Socjalna Vita w Lesznie

Spółdzielnia Socjalna Vita zajmuje się cateringiem i przygotowywaniem obiadów abonamentowych. Usługi skierowane są głównie dla emerytów, rencistów, seniorów, ale również dla dzieci i studentów.

9.

17.00 – 17.45

Kolacja

 

 

                 WIZYTA STUDYJNA W DNIU – 18.07.2018 R. – POZNAŃ

Lp.

Godziny

W programie

1.

10.30 – 11.45

Brajl Punkt

Spółka non-profit Brajl Punkt wspiera osoby z dysfunkcją wzroku ułatwiając im dostęp do nowoczesnych i tradycyjnych technologii. Tworzą ją osoby niewidome lub słabowidzące. Spółka produkuje materiały w brajlu dla polskich i europejskich zleceniobiorców, prowadzi także szkolenia dla urzędów i osób niewidomych i niedowidzących.

2.

11.45 – 12.00

Przejazd

3.

12.00 – 13.00

Spółdzielnia Socjalna Wspólny Stół

Spółdzielnia prowadzi restaurację Wspólny Stół słynącą z wyjątkowej kuchni. Utworzona została przez Fundację Barka. Zatrudnia osoby wykluczone zagrożeniem społecznym i pomaga im w powrocie do aktywności zawodowej. Restauracja mieści się na zrewitalizowanej Śródce ze znanym na całym świecie muralem.

4.

13.00 – 14.00

obiad w Spółdzielni Wspólny Stół

5.

14.00 – 14.15

Przejazd

6.

14.15 – 16.15

Spółdzielnia Socjalna Furia 

FURIA to pierwsza spółdzielnia socjalna w Polsce wdrażająca innowacyjny model aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, oparty na ścisłej współpracy osób o różnym poziomie sprawności, którzy wspólnie realizują powierzone im zadania w zakresie produkcji i usług. Zajmuje się usługami krawieckimi, rękodziełem i tworzeniem unikalnych gadżetów.

7.

16.15 – 17.30

Fundacja Niwa Edukacji i Rozwoju

Fundacja Niwa działa od 2009 r. Od zeszłego roku jest przedsiębiorstwem społecznym. Prowadzi Centrum Edukacji Heweliusz, którego misją jest przybliżanie dzieciom i młodzieży różnych zawodów oraz wsparcie przy wyborze przyszłej ścieżki zawodowej. W swojej ofercie Fundacja ma warsztaty, zajęcia dla szkół i przedszkoli, cykle szkoleniowe. W najbliższym czasie tworzyć będzie edukacyjny escape room dla dzieci i młodzieży (do 20 osób). Zajmuje się także organizacją szkoleń oraz prowadzeniem badań ewaluacyjnych.

8.

17.30 – 18.15

Kolacja

Załączniki:

Dodaj komentarz