Akcja „odLOTTOwa jazda”

Akcja „odLOTTOwa jazda” to ogólnopolski projekt promujący sport i zaangażowanie społeczne. Ideą akcji jest aktywizacja sportowa Polaków poprzez umożliwienie im włączania się do akcji i wyjeżdżania kilometrów na rowerze, na rzecz jednej organizacji wybranej z pięćdziesięciu, zakwalifikowanych w konkursie. Udział w akcji mogą wziąć organizacje non-profit, podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej, organizacje i instytucje działające na rzecz dobra publicznego oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jednak nie nastawione na osiąganie zysku. Projekt będzie realizowany w dwóch etapach, w okresie czerwiec – wrzesień 2018. W pierwszym z nich, w czerwcu br. organizacje zgłaszają swoje projekty, na które będą chciały pozyskać dofinansowanie. Tematyka projektu musi być zgodna z celami statutowymi Fundacji LOTTO. Do 2. etapu zostanie zakwalifikowanych pięćdziesiąt organizacji. Drugi etap to rywalizacja właściwa (lipiec- wrzesień br.) czyli pokonywanie kilometrów na rowerach.

Dodaj komentarz