Ogłoszenia o uzupełniających otwartych konkursach ofert – „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Ogłoszenia o uzupełniających otwartych konkursach ofert w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”
W dniu 2 marca 2018 r., Pani Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej, zaakceptowała ogłoszenia o uzupełniających otwartych konkursach ofert w ramach „Programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020”. Oferty należy składać do 23 marca 2018 r.

Dodaj komentarz