Konkurs Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ogłosiło konkurs 2.4.2/1/2017 na zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych o zasięgu lokalnym i regionalnym mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu.

Więcej szczegółów dot. konkursu w linku poniżej:

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2048438.html

Dodaj komentarz