Rekrutacja do projektu LOWES

Szanowni Państwo,

Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzi rekrutację osób i podmiotów zainteresowanych udziałem w projekcie.

Projekt pn. Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej realizowany jest w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 Oś Priorytetowa 7 Równowaga Społeczna, Działanie 7.6  Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.6.1. Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej – projekty konkursowe, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby fizyczne, osoby prawne lub przedsiębiorstwa społeczne/podmioty ekonomii społecznej zainteresowane różnymi formami wsparcia w ramach LOWES serdecznie zapraszamy do złożenia odpowiedniego Formularza Rekrutacyjnego osobiście lub przesyłką pocztową w Biurze LOWES przy ul. Przemysłowej 53, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 783 00 61.

 

Rekrutacja prowadzona jest w systemie ciągłym.

Formularze rekrutacyjne dostępne są w zakładce Do pobierania na stronie projektu: www.lowes.lubuskie.org.pl.

W przypadku pytań bądź problemów z dokumentacją prosimy o kontakt z Biurem projektu LOWES:

Do biura LOWES powinny się zwracać:

  1. Osoby fizyczne zainteresowane założeniem spółdzielni socjalnej
  2. Osoby prawne zainteresowane założeniem spółdzielni socjalnej
  3. Spółdzielnie socjalne
  4. Podmioty prowadzące centrum integracji społecznej (CIS) lub klub integracji społecznej (KIS)
  5. Osoby fizyczne zainteresowane założeniem organizacji pozarządowej
  6. Osoby fizyczne lub prawne zainteresowane założeniem spółki non profit
  7. Stowarzyszenia i fundacje zainteresowane uruchomieniem bądź rozwojem działalności statutowej odpłatnej lub działalności gospodarczej
  8. Podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej (WTZ) lub zakład aktywności zawodowej (ZAZ)

 

Informacji ponadto udzielają:

kluczowy doradca biznesowy – Szczepan Słomczyński
s.slomczynski@lowes.lubuskie.org.pl
tel.: +48 729053612

doradca specjalistyczny – Helena Guhl
h.guhl@lowes.lubuskie.org.pl
tel.: 570-343-830

Lokalne ośrodki ekonomizacji i inkubacji społecznej:

– w Kożuchowie przy ul. Anny Haller 1,
– w Dobiegniewie przy ul. Mickiewicza 7,
– w Świebodzinie przy ul. Park Chopina 4,
– w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Dworcowej 2.

Dodaj komentarz