MEN informuje o konkursie ofert pn. “Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym”.

Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. “Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym”. Oferty realizacji zadania mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, jak również jednostki samorządu terytorialnego.

Program „Wspólnie dla dziedzictwa”

Narodowy Instytut Dziedzictwa w 2018 r. rozpoczyna realizację nowego Programu dotacyjnego pn. „Wspólne dla dziedzictwa”. Program dotacyjny Wspólnie dla dziedzictwa, adresowany jest do Organizacji pozarządowych, wspiera proces identyfikacji, dokumentacji i szerokiego upowszechniania dziedzictwa kulturowego oraz jego wartości, a także sprzyja społecznemu zaangażowaniu w proces ochrony i opieki nad dziedzictwem, w tym nad zabytkami.

Otwarty konkurs ofert „Lubuskie Niepodległościowe Inicjatywy Młodzieżowe”

Zgodnie z „Programem współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku”, na wsparcie zadań publicznych w obszarze działań na rzecz młodzieży w województwie lubuskim dotyczących wspierania i upowszechniania otwartych i aktywnych postaw obywatelskich wśród młodych lubuszan przeznaczono środki w wysokości 925 000,00 zł. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego zadania publicznego może wynieść do 10 000,00 zł.

Bezpłatne szkolenie: ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych oraz podmiotach ekonomii społecznej

Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (LOWES) zaprasza na bezpłatne szkolenie dotyczące ochrony danych osobowych w organizacjach pozarządowych oraz podmiotach ekonomii społecznej  pt. OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH (RODO) W TEORII i PRAKTYCE.

Czytaj dalejBezpłatne szkolenie: ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych oraz podmiotach ekonomii społecznej

W dniu 11.04.2018 odbyło się szkolenie cz.1 „Zawieranie umów cywilno-prawnych”

Odbyło się szkolenie cz.1 „Zawieranie umów cywilno-prawnych” w dniu 11.04.2018 w siedzibie SPSS Krąg na ulicy Teatralnej 26 w Gorzowie Wielkopolskim.

Prowadzącym był Pan Radca Prawny Kamil Maksymilian Ciuksza, który przygotował bardzo ciekawe szkolenie dla podmiotów wspieranych przez „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” na temat „Zawieranie umów cywilno-prawnych”.

Czytaj dalejW dniu 11.04.2018 odbyło się szkolenie cz.1 „Zawieranie umów cywilno-prawnych”

Ruszył program Polska-Saksonia

Ruszył program Polska-Saksonia o dofinansowanie projektów edukacyjnych. Wnioski należy składać w terminie od 9 kwietnia 2018 r. do 29 czerwca 2018 r. Minimalne wsparcie dla projektu wynosi 50 000 euro. Wnioski należy składać we Wspólnym Sekretariacie programu we Wrocławiu. Decyzję o tym, które projekty otrzymają dofinansowanie podejmie Komitet Monitorujący programu w listopadzie bieżącego roku