Nabór wniosków na realizację mini pakietów dla Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Stowarzyszenie LGD Bory Dolnośląskie ogłasza nabór wniosków na realizację mini pakietów dla Podmiotów Ekonomii Społecznej. Dla Podmiotów zainteresowanych dostarczeniem dokumentacji dotyczącej mini pakietów osobiście lub przez osobę upoważnioną Realizator uruchomi dwa punkty, w których będzie można złożyć wniosek oraz sprawozdanie:

Czytaj dalejNabór wniosków na realizację mini pakietów dla Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie wizyt studyjnych

Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „ROZWÓJ”  w związku z realizacją projektu pt. „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” zapraszamy do złożenia oferty na kompleksową usługę polegającą na zorganizowaniu 3 wizyt studyjnych dla uczestników projektu – przedstawicieli PES, JST, PS – uczestników projektu LOWES z terenu powiatów: Czytaj dalej

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne „Wykonanie kompleksowej usługi edukacyjnej w formie wizyt studyjnych do podmiotów ekonomii społecznej (PES)”

Regionalny Ośrodek Polityki Społeczne w Zielonej Górze informuje, o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej – ROPS, w związku z realizacją projektu pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”.

W ramach Dni Gorzowa odbędą się obchody Pierwszych Spotkań Środowisk Seniorskich w Gorzowie Wlkp.

Gorzowska Rada Seniorów, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ na obchody Pierwszych Spotkań Środowisk Seniorskich w Gorzowie Wlkp.Uroczystości odbędą się w dniu 09 czerwca 2018 r. (sobota) na Bulwarze Wschodnim. 

Czytaj dalejW ramach Dni Gorzowa odbędą się obchody Pierwszych Spotkań Środowisk Seniorskich w Gorzowie Wlkp.

Konkurs nr RPLB. 08.01.03-IZ.00-08-K01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja Działania 8.1

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza konkurs  nr RPLB. 08.01.03-IZ.00-08-K01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 8.1.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Zielona Góra. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 14 maja 2018 r. i zakończy się 21 maja 2018 r. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: sierpień 2018 roku.