Zapytanie Ofertowe skierowane do PES – rozstrzygnięcie

Gorzów Wielkopolski, 26.08.2016.

Szanowni Państwo,

W związku z otrzymaniem ofert dot. zapytania ofertowego z dnia 17.08.2016 roku – usługa cateringowa, w ramach projektu “Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, współfinansowanego z  Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, informuję , iż otrzymano trzy oferty od: Czytaj dalej

Zapytanie Ofertowe skierowane do PES

Gorzów Wlkp. 17-08-2016 r.

ZAPYTANIE   OFERTOWE
skierowane do podmiotów ekonomii społecznej  

Ze względów podmiotowych zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS na lata 2014-2020, dotyczy projektu: “Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Współfinansowanego z  Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Lubuskie 2020. Czytaj dalej

Jakie dokumenty są niezbędne do ubiegania się o dotację?

Dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku o dotację na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym, niniejszym przedstawiamy, jakie dokumenty, będą niezbędne do skompletowania wniosku:

Bezzwrotne wsparcie finansowe udzielane jest na podstawie oceny Wniosku o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne, którego wzór stanowi załącznik nr 1 Regulaminu wraz z następującymi dokumentami: Czytaj dalej

STANDARD UDZIELANIA BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO W LUBUSKIM OŚRODKU WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

ETAPY UDZIELANIA BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO.

Etap I Szkolenia

Zadaniem Stowarzyszenia Wspierania Małej Przedsiębiorczości w zadaniu 3 LOWES będzie przeprowadzenie godzin szkoleniowych w obszarze Biznesplan – zasady konstruowania oraz praktyczny przykład, wniosek o dotację dla PES. Szkolenia prowadzone będą przez wyodrębnionych członków Stowarzyszenia niezaangażowanych w realizację projektu, trenerów posiadających odpowiednie wykształcenie i doświadczenie kierunkowe, zgodne ze Standardami LOWES i Regulaminem LOWES .; posiadające co najmniej następujące kompetencje: Czytaj dalej

Broker edukacyjny, terapeuta – rozstrzygnięcie zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo,

W związku z otrzymaniem ofert dot. zapytania ofertowego z dnia 20.06.2016 roku ? broker edukacyjny, terapeuta, w ramach projektu ?Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej? Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, współfinansowanego z  Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, informuję , iż otrzymano jedną ofertę od firmy Centrum Terapii Uzależnień i Psychoedukacji s.c., ul. Sczanieckiej 33/4, Gorzów Wlkp. 66-400. W związku z powyższym, iż Centrum Terapii Uzależnień i Psychoedukacji s.c. spełnia wymagania i dokonaliśmy wyboru oferty  wykonawcy Centrum Terapii Uzależnień i Psychoedukacji s.c., ul. Sczanieckiej 33/4, Gorzów Wlkp. 66-400.

Zapytanie Ofertowe – rozstrzygnięcie

Gorzów Wielkopolski, 28.06.2016.

Szanowni Państwo,

W związku z otrzymaniem ofert dot. zapytania ofertowego z dnia 20.06.2016 roku ? tutor, w ramach projektu ?Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej? Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, współfinansowanego z  Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, informuję , iż otrzymano cztery oferty od: Czytaj dalej

OWES to obietnica wsparcia ekonomii społecznej

Tutaj może przyjść każdy potrzebujący bezpośrednio z ulicy.

OWES to obietnica wsparcia ekonomii społecznej

Pojęcie ekonomii społecznej to pojęcie stosunkowo ?młode? i pomimo sprawnej promocji. W świadomości społecznej odbierane jest trochę jako ?egzotyczne?. Statystyczny Polak zupełnie nie wie czym jest ekonomia społeczna, a szkoda, bo to właśnie dla ?statystycznych? na różnych etapach ich życia, ekonomia społeczna stanowić może drogę powrotu na rynek pracy, aktywności społecznej, drogę powrotu do świata po prostu. Dlaczego? Ponieważ ekonomia ?zaopatrzona? w cały system odpowiednich narzędzi, instytucji i podmiotów ma jeden podstawowy cel wieloaspektowe wsparcie zjawiska przedsiębiorczości społecznej.

czytaj więcej: OWES w Echo_Gorzowa – plik PDF