Przekazanie kluczyków do auta dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej

Dnia 18.08.2022 r. w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III ” – obszar D odbyło się uroczyste przekazanie kluczyków do auta przez Pana Andrzeja Gonię- Dyrektora Lubuskiego Oddziału Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych i Panią Małgorzatę Domagałę – Prezydenta ds. Społecznych w obecności Pani Elizy Rudnickiej – Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
Klucze do auta zostały przekazane na ręce Pani Renaty Piekszy- Prezesa SRK oraz Pani Kamili Plak – Kierownika WTZ.
Środki finansowe ze środków PFRON 97300, środki finansowe Miasta Gorzowa Wlkp. 40.000, wklad własny 7600. Łącznie – 144.900 Mamy nadzieję, że nowy nabytek będzie dobrze i długo służył naszym Uczestnikom i całej warsztatowej społeczności. Dziękujemy!