„Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do składania formularzy zgłoszeniowych do projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” 📌📌
Kto może ubiegać się o wsparcie:
➡ centra kształcenia ustawicznego,
➡ instytucje kultury,
➡ jednostki samorządu terytorialnego,
➡ uniwersytety ludowe,
➡ uniwersytety otwarte,
➡ uniwersytety trzeciego wieku,
➡ ośrodki pomocy społecznej,
➡ spółdzielnie socjalne,
➡ stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz osób z niskimi
umiejętnościami podstawowymi,
➡ przedsiębiorstwa upowszechniające uczenie się w pracy,
➡ instytucje czynne w zakresie doradztwa o charakterze całożyciowym oraz
➡ inne organizacje i instytucje posiadające doświadczenie w pracy z daną grupą docelową.
Projekt zakłada wsparcie edukacyjne osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych, do których zalicza się:

 • rozumienie i tworzenie informacji,
 • rozumowanie matematyczne,
 • umiejętności cyfrowe
 • oraz kompetencje społeczne.
  W ramach projektu zostanie uruchomione dodatkowe 13 milionów złotych na wsparcie dorosłych obywateli Ukrainy.
  Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich będą mogli uczyć się języka polskiego, zdobywać wiedzę w obszarze poszukiwania i podejmowania legalnej pracy w Polsce, funkcjonowania urzędów, finansowego ABC oraz transportu i komunikacji. Dla uczestników projektu zaplanowano także wsparcie o charakterze prawnym, psychologicznym i doradczym. Wszystkie te umiejętności, w tym lepsza znajomość języka polskiego, będzie dla nich dużym ułatwieniem w codziennym życiu oraz podjęciu zatrudnienia w Polsce
  Wsparcie powinno być realizowane 3-stopniowo poprzez:
 • diagnozę umiejętności,
  indywidualne wsparcie edukacyjne,
 • walidację nabytych umiejętności.
  Wnioski można składać do 16 sierpnia.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do składania formularzy zgłoszeniowych do projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” 📌📌
Kto może ubiegać się o wsparcie:
➡ centra kształcenia ustawicznego,
➡ instytucje kultury,
➡ jednostki samorządu terytorialnego,
➡ uniwersytety ludowe,
➡ uniwersytety otwarte,
➡ uniwersytety trzeciego wieku,
➡ ośrodki pomocy społecznej,
➡ spółdzielnie socjalne,
➡ stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz osób z niskimi
umiejętnościami podstawowymi,
➡ przedsiębiorstwa upowszechniające uczenie się w pracy,
➡ instytucje czynne w zakresie doradztwa o charakterze całożyciowym oraz
➡ inne organizacje i instytucje posiadające doświadczenie w pracy z daną grupą docelową.
Projekt zakłada wsparcie edukacyjne osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych, do których zalicza się:

 • rozumienie i tworzenie informacji,
 • rozumowanie matematyczne,
 • umiejętności cyfrowe
 • oraz kompetencje społeczne.
  W ramach projektu zostanie uruchomione dodatkowe 13 milionów złotych na wsparcie dorosłych obywateli Ukrainy.
  Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich będą mogli uczyć się języka polskiego, zdobywać wiedzę w obszarze poszukiwania i podejmowania legalnej pracy w Polsce, funkcjonowania urzędów, finansowego ABC oraz transportu i komunikacji. Dla uczestników projektu zaplanowano także wsparcie o charakterze prawnym, psychologicznym i doradczym. Wszystkie te umiejętności, w tym lepsza znajomość języka polskiego, będzie dla nich dużym ułatwieniem w codziennym życiu oraz podjęciu zatrudnienia w Polsce
  Wsparcie powinno być realizowane 3-stopniowo poprzez:
 • diagnozę umiejętności,
  indywidualne wsparcie edukacyjne,
 • walidację nabytych umiejętności.
  Wnioski można składać do 16 sierpnia
  Szczegóły na stronie: https://szansa-power.frse.org.pl/

Terapeutyczne obiadowanie

Otwarty i ogólnopolski nabór uzupełniający do naboru nr 2, w dniach od 18 lipca do 16 sierpnia 2022 roku.
Zgłoszenia odbywać się będą poprzez przesłanie Fiszki – propozycji wdrożenia IS OT wraz z załącznikami w formie elektronicznej, na adres e-mail: biuro@terapeutyczneobiadowanie.pl.
Wszelkie informacje dotyczące naboru, jak również dokumenty rekrutacyjne znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: www.terapeutyczneobiadowanie.pl
Oferujemy pomoc przy wypełnianiu dokumentacji rekrutacyjnej! Zachęcamy również do kontaktu z Nami od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 w Biurze projektu przy ul. Dąbrowskiego 20a w Rzeszowie, pod nr tel.: 791 334 430 lub adresem e-mail: biuro@terapeutyczneobiadowanie.pl

https://terapeutyczneobiadowanie.pl/?fbclid=IwAR2ZmLAegoLBOXMx-D1qOD9Lcmul_fUL7J_a7s8-4aqm2U1KIiF-UKRSjSQ