OTWARTY NABÓR WNIOSKÓW w ramach Programu „Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości”

DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH MSWiA – OPERATOR PROGRAMU

oraz

CENTRUM OBSŁUGI PROJEKTÓW EUROPEJSKICH MSWiA

OGŁASZAJĄ OTWARTY NABÓR WNIOSKÓW

w ramach Programu „SPRAWY WEWNĘTRZNE” dla obszaru tematycznego nr 20 „Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości

finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021.

Cel: Nabór ma na celu wzmocnienie współpracy organów ścigania, w tym zapobiegania i wykrywania przestępczości zorganizowanej poprzez:

  •  zapewnienie funkcjonariuszom organów ścigania dostępu do nowych technologii i odpowiednich szkoleń;
  •  wzmocnienie współpracy krajowych i międzynarodowych organów ścigania takich jak Eurojust, Europol, Interpol czy Frontex.

Projekty zawierające elementy współpracy międzynarodowej, angażujące Eurojust, Europol, Interpol lub Frontex oraz poruszające takie zagadnienia jak handel ludźmi, zwalczanie przemocy domowej i/lub przemocy ze względu na płeć, a także te skierowane do jednostek z tzw. „Łańcucha sprawiedliwości[1]” będą dodatkowo punktowane.

Uprawnieni wnioskodawcy: podmioty publiczne, tj. instytucje z sektora finansów publicznych (zgodnie z ustawą o finansach publicznych, Dz.U. z 2019 poz. 869), organizacje pozarządowe, ustanowione jako osoby prawne w Polsce, działające w obszarze międzynarodowej współpracy policyjnej i zwalczania przestępczości[2], oraz organizacje międzynarodowe lub ich organy lub agencje działające w dziedzinie międzynarodowej współpracy policyjnej i zwalczania przestępczości[3].

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz