Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór do Programów Ministra na 2020 rok.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór do Programów Ministra na 2020 rok.

Programy Ministra Programy MKiDN mają na celu dofinansowanie zadań z zakresu kultury o charakterze projektowym, z wyłączeniem stałej działalności kulturalnej podmiotów. Skierowane są do instytucji kultury, organizacji pozarządowych, instytucji filmowych, szkół i uczelni wyższych, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów gospodarczych, kościołów i związków wyznaniowych oraz ich osób prawnych. Osoby fizyczne nie są uprawnione do składania wniosków, poza jednym programem – Ochrona zabytków.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz