Fundacja dla Drezdenka

Kolejnym Podmiotem Ekonomii Społecznej, który przeszedł proces Inkubacji i Animacji w LOWES finalnie otrzymując dotację na stworzenie nowych miejsc pracy jest Fundacja „Dla Drezdenka” Fundacja ma swoją siedzibę w Drezdenku przy ul. Piłsudskiego 8.

Działalność Fundacji to:

Usługi opiekuńcze (współpraca z Opieką Społeczną)

Utrzymanie zieleni

Sprzątanie klatek schodowych (stałe zlecenia od wspólnot mieszkaniowych).

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z projektu Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Fundacja stworzyła 6 nowych miejsc pracy dla osób z obszaru wykluczenia społecznego. Za otrzymaną dotację zakupiła samochód, który służy do dowozu opiekunek, sprzęt do mycia posadzek oraz drobny sprzęt do utrzymania porządku.

Fundacja bierze również udział w programie wsparcia dla Drezdeneckiego Klubu Seniora. Dzięki pieniądzom z rządowego programu Senior Plus klub został rozbudowany, ulepszony. Placówka zapewnia 30 miejsc seniorom nieaktywnym zawodowo, w wieku 60 plus.  Działania Klubu opierają się na realizacji zgłoszonych przez seniorów potrzeb, z uwzględnieniem stanu ich zdrowia, sprawności motorycznej oraz intelektualnej.

W ofercie klubu, można liczyć na pomoc socjalną, na zajęcia edukacyjne, plastyczne, muzyczne, wycieczki, udział w wydarzeniach kulturalnych, zajęcia sportowo – rekreacyjne, w tym terapię zajęciowa, zajęcia muzyczne i wiele innych atrakcji.

Warto korzystać z szerokiego wachlarza usług Fundacji i tym samym wspierać działalność podmiotów społecznych.

Więcej zdjęć znajduje się TUTAJ

Dodaj komentarz