Konkurs na edukacyjne Turnusy Uśmiechu

Edukacyjne Turnusy Uśmiechu to połącznie aktywnego wypoczynku z nauką szkolną. Ich program jest dostowany do indywidualnych potrzeb uczniów i realizowany przez kadrę nauczycielską danej grupy. 

Masz pomysł na organizację turnusu edukacyjnego? Zgłoś go i weź udział w konkursie, w którym do wygrania jest 12-dniowy pobyt 50 osób w ośrodku naszej fundacji w Wiśle. 

Cel konkursu

Zgodnie z misją wyrównywania szans życiowych dzieci i młodzieży, celem konkursu jest realizacja pomysłów na turnusy edukacyjne dla dzieci i młodzieży ze środowisk niezamożnych, które:

  • przyczyniają się do poszerzania wiedzy przedmiotowej, w szczególności językowej, matematycznej, historycznej, przyrodniczej i geograficznej, 
  • przyczyniają się do rozwijania umiejętności ruchowych dzieci i młodzieży,
  • wpływają na usamodzielnienie się dzieci i młodzieży
    oraz kształtowanie wśród nich właściwych postaw społecznych,
  • promują aktywność społeczną uczniów i nauczycieli.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz