INAUGURACJA IV EDYCJI KONKURSU „LUBUSKI WŁĄCZNIK. LIDER BIZNESU SPOŁECZNEGO”

11 września 2019 r., ruszyła IV edycja konkursu  „Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego”.

Organizatorem ww. przedsięwzięcia jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze (ROPS) w partnerstwie z TVP 3 Gorzów Wlkp., oraz Radiem Zachód, a także  Regionalnym Komitetem Rozwoju Ekonomii Społecznej (RKRES).

Głównym celem konkursu jest wspomaganie budowania trwałej pozycji rynkowej podmiotów ekonomii społecznej poprzez promocję ich działalności i stwarzanie możliwości prezentowania ich oferty szerokiemu gronu potencjalnych klientów.

Konkurs dedykowany jest w szczególności podmiotom ekonomii społecznej z terenu województwa lubuskiego tj.: stowarzyszeniom, fundacjom, spółdzielniom socjalnym czy spółkom non profit, a także centrom integracji społecznej z terenu województwa lubuskiego.

Laureatem konkursu może zostać podmiot, który dostarcza wysokiej jakości produkty i usługi, a swoimi działaniami w sposób szczególny przyczynia się do poprawy jakości życia społeczności lokalnej.

DODATKOWO, organizator przewidział NOWĄ KATEGORIĘ , dedykowaną jednostkom samorządu terytorialnego województwa lubuskiego oraz ich jednostkom podległym. W tej kategorii chcielibyśmy docenić jednostki, które realizują zamówienia publiczne z zastosowaniem aspektów i klauzul społecznych.

W ramach konkursu nagradzane będą podmioty w CZTERECH następujących kategoriach:

I. PODMIOT EKONOMII SPOŁECZNEJ – kategoria dedykowana jest stowarzyszeniom i fundacjom, prowadzącym działalność odpłatną statutową lub/i działalność gospodarczą, spółdzielniom socjalnym, spółkom non profit, które działają min. 2 lata od dnia rejestracji.

II. CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (CIS) z województwa lubuskiego.

III. DEBIUT – kategoria dedykowana jest podmiotom ekonomii społecznej, wymienionym w kategorii I, jednak działającym min. 1 rok od dnia rejestracji.

IV. URZĄD PRZYJAZNY PODMIOTOM EKONOMII SPOŁECZNEJ.

Laureaci konkursu w ramach kategorii  I, II, III otrzymają:

TYTUŁ LUBUSKIEGO WŁĄCZNIKA. LIDERA BIZNESU SPOŁECZNEGO, zaświadczający o wysokim poziomie jego produktów czy realizacji usług oraz BON O WARTOŚCI 10 000 zł na uwidocznienie i rozwój podmiotu.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz