Lubuskie Igrzyska Seniorów

1. Organizatorzy:

STOWARZYSZENIE MANUFAKTURA

Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne Słowianka

Ośrodek Sportu i Rekreacji Gorzów Wlkp.

2. Patronat:

Poseł na Sejm RP Krystyna Sibińska

Marszałek Województwa Lubuskiego Anna Polak

Patronat medialny – gorzowska telewizja Teletop

3. Cele:

•          popularyzacja zdrowego trybu życia;

•          integracja środowiska seniorów;

•          promocja postaw osób starszych, które mimo swojego wieku znajdują w sobie siłę by podejmować wysiłek fizyczny wypracowanie pozytywnego nastawienia do treningu sportowego;

•          wielostronne rozwijanie sprawności;

•          kształtowanie techniki indywidualnej;

•          rozwijanie koordynacji ruchowej,

•          zmiana nawyków;

•          integracja środowiska seniorów z młodszymi pokoleniami;

•          popularyzacja środowiska „aktywnych seniorów” w mediach, oraz na portalach społecznościowych co pozwoli zaaktywizować kolejne osoby do podejmowania wysiłku fizycznego.

4. Miejsce:

Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne Słowianka, ul. Słowiańska 14, 66-400 Gorzów Wlkp.  

5. Termin:

28.09.2018r.

Cześć nie oficjalna, tylko dla zawodników, rozpocznie się o godzinie 10.00 -11.00 w Biurze Zawodów (teren lodowiska);

Część oficjalna, dla zawodników i gości, rozpocznie się o godzinie 11.00 na terenie boiska/lodowiska CSR Słowianka.

6. Uczestnictwo:

W zawodach biorą udział drużyny minimum 3 osobowe (można powiększyć skład do 8 osób czyli dwóch osób rezerwowych). Udział w Igrzyskach jest bezpłatny. Minimalny wiek uczestnika to 50 lat. Kapitan w dniu zawodów (28.09.2018 godz. 10.00 – 10.30) zgłasza gotowość drużyny w pełnych składzie w Biurze Zawodów. Organizator nie ubezpiecza uczestników. Każdy uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w zawodach. Organizator zapewnia opiekę medyczną na czas trwania zawodów.

7. Zgłoszenia:

Do dnia 31.08.2018 r. drużyna przesyła drogą mailową na adres stowarzyszeniemanufaktura@gmail.com wypełniony formularz zgłoszenia stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu lub zgłasza drużynę telefonicznie 732-922-633. Formularz można pobrać ze strony www.facebook.com/ManufakturaGorzow/  lub na indywidualną prośbę przesłaną na w/w adres mailowy. W zgłoszeniu proszę o podanie rozmiarów koszulek zawodników, numeru telefonu do osoby odpowiadającej za grupę.

8. Konkurencje:

Rzuty wolne piłką nożną

Wyścigi Rzędów

Sztafeta na ergometrach kajakarskich (4x100m)

Głuchy telefon

9. Punktacja:

Każda konkurencja jest punktowana oddzielnie.

Miejsce Punkty
I 14
II 13
III 12
IV 11
V 10
VI 9
VII 8
VIII 7
IX 6
X 5
XI 4
XII 3
XIII 2
XIV 1

Zwycięzcą Lubuskich Igrzysk Seniorów zostanie drużyna, która po wszystkich konkurencjach zgromadzi największą liczbę punktów.

Wyniki końcowe dostępne będą po zakończeniu imprezy na stronie www.facebook.com/ManufakturaGorzow/ 

10. Nagrody:

Organizator przewiduje puchary i nagrody rzeczowe dla drużyn które zajmą I,II i III miejsce. Wszyscy zawodnicy biorący udział w zawodach otrzymają pamiątkowe koszulki, medale.

11. Imprezy towarzyszące:

Po części sportowej odbędzie się piknik integracyjny.

12. Dodatkowe informacje:

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu do czasu rozpoczęcia zawodów.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Dodaj komentarz