Konkurs dotacyjny: Rozmowa mimo różnic


W Polsce niebezpiecznie narasta poziom konfliktu. Brutalizują się jego formy. Konflikt dotyka rodzin, lokalnych społeczności, kraju. Coraz częściej brakuje nam cierpliwości do siebie nawzajem. Coraz częściej potrafimy raczej wskazać tych, z którymi się nie zgadzamy, a ich lista się wydłuża, niż tych, z którymi coś nas łączy.

Dla tego w tym konkursie szukamy inicjatyw, które:

dążą do budowania w Polsce kultury dialogu;tworzą bezpieczne warunki, okazje, sposoby do słuchania się (i słyszenia), do rozmowy, która daje szansę na zrozumienie (a czasem nawet porozumienie) pomiędzy grupami, które pozostają w separacji a czasem wręcz konflikcie.angażują ludzi o przeciwstawnych poglądach we wspólną rozmowę o ważnych sprawach publicznychpomagają przekłuwać bańki informacyjne, zmuszają do wyjścia poza komfortowy obszar, w którym otaczają nas myślący tak samo jak my.

Wspierać będziemy dwa rodzaje inicjatyw dotyczących „rozmowy mimo różnic” – takie, które proponują zupełnie nowe rozwiązania (ścieżka 1.) lub takie, których skuteczność została sprawdzona i warto byłoby zwiększyć skalę ich oddziaływania (ścieżka 2.).

Więcej kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz