Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ogłasza
dnia 07 sierpnia 2019 r.

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania
z zakresu pomocy społecznej


I. Rodzaj zadania:

Zadanie nr 1

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności lub dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Zadanie nr 2

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji / rehabilitacji
i dietetyki.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

  1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w 2019 roku wynosi:
  • 408 000,00 zł dla zadania nr 1;
  • 88 000,00 zł dla zadania nr 2.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz