Ogłoszenie – III Nabór wniosków o dotację LOWES

Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Realizator Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie jako Partner projektu  zaprasza Uczestników do składania „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego na utworzenie nowych stanowisk pracy w terminie od 10-06-2019 r do 24-06-2019 r”

Dodatkowo informujemy, że dnia 20.06.2019 r. siedziba Stowarzyszenia Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Dobiegniewie będzie zamknięta, z tego względu nabór wniosków został przedłużony do 24.06.2019 r.

Więcej Informacji tutaj

Dodaj komentarz