Projekt. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wschowskim

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słubickim (IV)” współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wschowskim. W ramach projektu realizowane jest pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia, staże i inne.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do projektu mogą zgłaszać się do siedziby
1) Powiatowego Urzędu Pracy we Wschowie przy ul. Łaziennej 2a
2) Punktu Obsługi Bezrobotnych w Sławie przy ul. Ogrodowej 1
przez cały okres realizacji projektu. Pomoc udzielana jest do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na konkretne zadanie.

Szczegóły dotyczące naboru wniosków dostępne są w pliku (do pobrania).


Dodaj komentarz