Wkrótce zostanie uruchomiony pierwszy w Polsce fundusz Social Venture Capital (SVC) dla podmiotów ekonomii społecznej.

To nowa szansa na rozwój podmiotów Ekonomii Społecznej w Polsce. Projekt jest realizowany w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Wiedza Edukacja Rozwój!

Dzięki Funduszowi w najbliższych latach nastąpi rozwój podmiotów ekonomii społecznej, zostanie osiągnięta stabilność finansowa oraz uzyskamy możliwość ekspansji na nowe rynki. Przekazywanie transz na zwiększenie kapitału rozpocznie się jeszcze w tym roku.

Drodzy Państwo Fundusz będzie wspierał podmioty ekonomii społecznej na terenie całego kraju. Na etapie przygotowywania inwestycji podmioty ekonomii społecznej będą mogły uzyskać zgodne z ich indywidualnym zapotrzebowaniem wsparcie techniczne, czyli doradztwo w przygotowaniu przedsięwzięcia. Zakłada się, że każda inwestycja będzie niosła efekt społeczny, co będzie warunkiem objęcia jej wsparciem.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami projektu! (link)

Dodaj komentarz